در حال بارگذاری

بهترین دستگاه نشاکار دستی

23544

بهترین دستگاه نشاکار دستی

ابتدا ابزار کشت نشاء را از محل دسته  دستگاه گرفته نوک آن را بصورت عمودی در خاک فرو می کنیم سپس با استفاده از دست دیگر و یا توسط شخص دیگر نشاء، غده، پیاز و یا بذور را از قسمت بالای این ابزار به داخل آن رها میکنیم.

 در مرحله بعدی دسته این ابزار را فشرده و کل ابزار را از خاک بیرون میکشیم اکنون عملیات انتقال نشاء به مزرعه و یا کشت غدد و پیاز و یا بذر به اتمام رسیده است با تکرار این عملیات ساده کشت در مزرعه را به اتمام رسانده و مزرعه را آبیاری می نماییم .

جهت خرید دستگاه بسیارپرکاربرد نشاکار همین حالا کلیک کنید.

هرجمعه یک محصول شگفت انگیز همین حالا کلیک کنید.

بستن