کود مایع کامل سوپر ایت NPK ٨.٨.٨ کد محصول : 0101267

توزیع کننده: کشاورزی آنلاین
.
کشور سازنده: ایران
قیمت برای شما: ١٨,٠٠٠ تومان

کود مایع کامل سوپر ایت NPK 8.8.8

ان پی کی 8-8-8
کود کامل سوپر ایت کودی متعادل برای بهبود رشد انواع گل و گیاه و درخت
دارای بیشتر ماکرو و میکرو المنت ها
نیتروژن کل (N)............................ 8 درصد
فسفر (P۲o۵).................................8 درصد
پتاسیم(K۲o)..................................8درصد
روی(Zn).......................................۰3/۰ درصد
آهن(Fe)........................................۰1/۰ درصد
منگنز(Mn)...................................۰2/۰ درصد
بور(B)............................................۰1/۰ درصد
اسید فولویک(Mg)..................................5% درصد
مس(Cu).......................................۰۰۵/۰ درصد
کود مایع کامل سوپر ایت با داشتن منبع غنی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ترکیبی ویژه با درصد مناسب عناصر تعادل مناسبی در تغذیه گیاه ایجاد می کند و به دلیل حلالیت کامل عناصر، علائم ناشی ازکمبود عناصر را در گیاه برطرف می کند . استفاده از این کود باعث افزایش رشد در مرحله رشد رویشی، رشد زایشی و در نهایت باعث افزایش اندازه و کیفیت محصول می شود .  
مزیت ها و اثرات کود مایع کامل سوپر ایت
•  کـــود کــامـــل ویـــژه
•  کـــامــــلاً محـلــــول، بـــدون ذرات معــلـــــق
•  دارای مــواد همـــراه ویــژه بــرای جـذب بهتـــر
•  راندمان بالاتر در مقایسه با محصولات مشابه پودری
•  منبع غنی ازت، فسفر و پتاسیم به شکل کاملاً قابل جذب
•  ترکیب یونی مناسب عناصر ریز مغذی برای جذب حداکثری
•  کلـات کـامـل ریـز مغـذی هـا
•  قـابلیـت جــذب، هـم از ریشــه و هــم از بــرگ
•  قـابلیت اختلـاط با اکثـر سمـوم و کـودهـای رایـج
•  منـاسب بـرای استفـاده در همـۀ مراحـل رشـد گیـاه
•  قـابلیت استفــاده در کشتهــای گلخــانـه ای و آبکشــت

مقدار و زمان مصرف کود مایع کامل سوپر ایت:
مقدار مصرف کود مایع کامل سوپر ایت برای محصولات زراعی دو تا سه لیتر در هکتار و برای محصولات باغی سه تا پنج در هزار جهت محلولپاشی توصیه می گردد و میزان مصرف جهت آبیاری ( بسته به نوع آبیاری) بین دو تا سه برابر مقدارمحلولپاشی متغیر خواهد بود.
مصرف کود مایع کامل سوپر ایت در کلیه محصولات باغی و زراعی، طی دوره رشد بر حسب نیاز گیاه امکان پذیر میباشد.

این محصول را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

مشخصات فنی

کود مایع کامل سوپر ایت NPK 8.8.8

مشخصات محصول

  • مقدار یک لیتر
  • نوع جامد
  • سایر مشخصات ---

نظر شما

نظرات کاربران

(٠ نظر)

فروشگاه کشاورزی آنلاین