هورمون رشد بارافزا
YIELD PLUSE CONTAINS : %0.5 CYTOKININ
برای اولین بار در ایران
ساخت کشور ایران
در بسته بندی های 200 میلی گرمی

این محصول باعث افزایش تقسیم سلولی ، تفیکیک و رشد سلولی ، افزایش جوانه زنی، گلدهی و تشکیل میوه ،شکستن خواب جوانه های جانبی ، تشکیل کالوس ، کاهش تسلط آپیکال می شود و از ریزش زود هنگام میوه و زرد شدن برگ جلوگیری می کندو در حفظ کلروفیل ، اسید نوکلئیک ، پروتئین و افزایش عمر گیاه نقش دارد.
این محصول فقط در سه کشور آمریکا ، کانادا و ایران تولید می شود و صرفا این سه کشور دارای دانش فنی ساخت این محصول هستند.
تنظیم کننده رشد وافزایش دهنده محصول بارافزا حاوی 5/0 درصد سیتو کنین می باشد.

نمونه های ذیل نتایج بدست آمده از استفاده از محصول می باشد:
-افزایش 10750کیلوگوجه فرنگی 
-افزایش 1610 کیلو فلفل دلمه ای
- افزایش 27% پنبه
- افزایش 21% سویا 
- افزایش 34% الی 79% یونجه 
- افزایش 28% الی 38% برنج 
- افزایش 35% عدس
- افزایش 30% الی 40% سیب زمینی
- دوبرابر شدن گلدهی بادام در هکتار 
-در گل محمدی باعث افزایش اسانس بمیزان 13% سیترونلول و 24% استات جیرانیل و همچنین افزایش گل شده است.

کافیست فقط یکبار امتحان کنید.

میزان و زمان مصرف برای محصولات زراعی و باغی:

گندم و جو: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار یک الی دو هفته قبل از مرحله غلاف رفتن

برنج: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار درهر مرحله

1- در مرحله 2-5 برگی

2- تکرار دو الی سه هفته بعد

ذرت: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در مرحله 30 تا 50 سانتیمتری

2- تکرار در زمان تشکیل گل آذین

سورگوم: 200 سی سی (میلی لیتر) لیتر در هکتار

1- در مرحله 2-5 برگی

2-در مرحله 8-12 برگی        

یونجه و شبدر: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در اوایل فصل رشد که گیاه از سطح برگ مناسب بر خوردار است و تکرار فورا و تا حداکثر دو روز بعد از هر چین

سیب درختی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در مرحله جوانه های صورتی

2-بعد از ریزش گلبرگ ها

3- سه هفته بعد از دومین محلولپاشی

4-چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی

گلابی،گواوا،انجیر،آلبالو وگیلاس: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1-زمانیکه میوه 3-5 میلی متر قطر دارد

2- چهل روز قبل از برداشت محصول

پسته،بادام،گردو،فندق و دیگر درختان خشکباری: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- دو هفته قبل از گلدهی

2-دو هفته بعد از ریزش گلیرگ ها(درختان بدون گلبرگ دو هفته پس از تشکیل میوه)

3-یکماه بعد از دومین محلولپاشی

4- یکماه بعد از سومین محلولپاشی

مرکبات: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1-قبل از شکوفه دهی

2-بعد از ریزش گلبرگ ها

3-سه هفته بعد از دومین محلولپاشی

4- چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی

هلو،شلیل،آلو،زرد آلو: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1-قبل از شکوفه دهی

2-بعد از ریزش گلبرگ ها    

3-سه هفته بعد از دومین محلولپاشی

4- چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی


انگور: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- بین مرحله برگدهی و شکوفه دهی( بهترین زمان دو هفته قبل از شکوفه دهی است )

2- بعد از ریزش گلبرگ ها (زمانیکه دانه های انگور 3-5 میلیمتر هستند)

3- یکماه قبل از برداشت محصول

نخود: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در مرحله 8 الی 10 سانتیمتری

2-قبل از شکوفه دهی

3- اوایل تشکیل غلاف

لوبیا،عدس،باقلا: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- مرحله 10 الی 15 سانتیمتری

2- قبل از شکوفه دهی

3- اوایل تشکیل غلاف

هویج: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در زمان تشکیل غده

2- دو الی سه هفته بعد

ترب و شلغم : 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در زمان تشکیل غده

2- دو الی سه هفته بعد

پنبه: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله تشکیل تسلها(گلدهی) و تکرار هر دو الی سه هفته یکبار

آفتابگردان: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله باز شدن گلها حدودا 45 روز بعد از کشت.

کلم،کلم بروکلی،گل کلم: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله 8 تا 10 سانتیمتری و تکرار هر 10-14 روز

هندوانه،خربزه،طالبی،کدو و خیار: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- مرحله 10 الی 20 سانتیمتری

2- قبل ازشکوفه دهی

3-بعد از تشکیل میوه

4- تکرار دو هفته بعد

پیاز و سیر: 100 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله تشکیل غده و تکرار هر 14 روز سه الی چهار بار در طول دوره کشت

بادام زمینی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- مرحله شروع نیام بندی

2- تکرار 2-3 هفته بعد

بادمجان و فلفل: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- قبل از شکوفه دهی

2- ده روز بعد از اولین محلولپاشی

3-ده روز بعد از دومین محلولپاشی

سیب زمینی روش اول: 200 الی 400 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- بعد از تشکیل غده که معمولا بعد از 5-6 هفته بعد از کشت تشکیل میشود

2- دو الی سه هفته بعد از محلولپاشی اول

سیب زمینی روش دوم:

1- 200 سی سی (میلی لیتر) را در 140 لیتر آب مخلوط نموده و بذر های سیب زمینی را بمدت 5 دقیقه در آن قرار داده و سپس در هوای آزاد خشک نموده و همانروز بذر پاشی میشود.

2-200 سی سی (میلی لیتر) بصورت محلولپاشی بعد از تشکیل غده که معمولا بعد از 5-6 هفته بعد از کشت تشکیل میشود

سویا: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار قبل از شکوفه دهی و تکرار اوایل تشکیل غلاف

اسفناج و کاهو: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله 8-12 سانتیمتری

چغندر قند: 200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله

1-در مرحله تشکیل غده

2- تکرار 2-3 هفته بعد

نیشکر: 200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در ابتدای رشد راتون

2-یکماه بعد از شروع رشد راتون

3- چهار الی شش هفته قبل از برداشت

زعفران: 300 الی 400 سی سی (میلی لیتر) در هکتار با آبیاری قبل از گلدهی و در صورت نیاز تکرار با آبیاری بعد از برداشت محصول

گوجه فرنگی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- از زمان جوانه زنی کامل تا بیست روز بعد

2- دو الی سه هفته بعد از محلولپاشی اول

سبزیجات برگی : 100 سی سی (میلی لیتر) در هکتار 4-6 بار در طول کشت هر دو هفته یکبار شروع از مرحله 3 برگی

توت فرنگی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله

1- در آب نشائ کاری

2- قبل از شکوفه دهی

3- بعد از ریزش گلبرگ ها

4-بعد از برداشت محصول

گیاهان زینتی:

200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در آب نشائ کاری

200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در زمان رشد بهاره

200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در زمان غنچه دهی

200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در اواخر تابستان

جهت رفع استرس ناشی از سرما،خشکسالی، رطوبت زیاد ،آلودگی قارچی ،حمله آفات و یا سوختگی در اثر مصرف علف هرز کش برای کلیه گیاهان: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار هر زمان گیاه در حال مردن و یا از دست دادن رنگ و طراوت به دلایل فوق میباشد

این محصول را نیز میتوان در آب آبیاری و بصورت آبیاری بارانی بر اساس میزان و زمان داده شده استفاده نمود
از محلولپاشی در هنگام گرمای روز خوداری شود

.در زمان استفاده از دستکش و عینک استفاده شود و در صورت تماس با بدن به مدت حداقل15 دقیقه با آب شستشو شود و
صورت تماس با چشم فورا بمدت 20 دقیقه با آب شستشو شود و به پزشک مراجعه نمائید
شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری شود.از یخ زدگی و تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری شود

سازگاری :اگر چه این کود با اکثر فر آورد های شیمیا ی مجاز کشاورزی بجز اکسید کننده های قوی سازگار است ولی توصیه میشود قبل از اختلاط تست سازگاری انجام شود.

جهت درخواست مشاوره و یا خرید تلفنی و یا همکار می توانید با شماره های زیر، تماس حاصل فرمایید.
۰۱۷۳۲۱۲۰۴۸۰-۸۱ 
۰۹۱۲۰۷۹۱۳۹۷  این محصول را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

مشخصات فنی

هورمون رشد بارافزا

مشخصات محصول

 • مقدار ٢٠٠ سی سی
 • نوع مایع
 • سایر مشخصات ---

نظر شما

نظرات کاربران

(١٣ نظر)
 • محمد
  با سلام شرکت سازنده نوشته تکنولوژی این محصول فقط در اختیار سه کشور هست توی تبلیغات خود شرکت سازندش وقتی لیبل محصول رو دیدم ظاهرا هیچ ترکیبی بجز 0.5% سایتوکینین نداره خب این هورمونها رو به تنهایی و به صورت جامد گرمی میفروشن و خیلی کشورای دیگه هم مثل هند تولیدش میکنند میزان اثر گذاری محصول هم خیلی مبهم و عجیب نوشته شده! نصفش به درصد نصف دیگرش هم مثلا "افزایش ۱۰۷۵۰کیلوگوجه فرنگی" هیچ رفرنس یا توضیح اضافه ای هم ندادن که این تحقیقات به چه روشی و کجا و توسط چه کسی انجام شده.به نظر من قاعدتا شرکتی با این حد توانایی(که ادعا کردن) باید حداقل اصول نوشتن یک متن علمی رو میتونست رعایت کنه.
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود جهت شفاف شدن موضوع پیشنهاد میکنیم که با شرکت سازنده تماس بگیرید و این موضوع رو انعکاس بدین و ما هم این فرمایش شما رو عینا برای شرکت ذی ربط ارسال خواهیم کرد.
 • مصطفی
  سلام خسته نباشید واسه گندم وجو چطوری استفاده میشه
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود زمان پنجه زنی و یا قبل از خوشه محلولپاشی شود
 • افشار
  سلام میشه برای سیر استفاده کرد تاثیر هم داره وبا اسید امینه وسه بیست وپتاس بالا میشه استفاده کرد
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود برای کلیه گیاهان در کنار سایر کودها میشه مصرف کرد مثل داردی مکمل می مونه و یا قرص ویتامینه
 • دنیا
  سلام ممنون از سایت خوبتون و توضیحاتی که داره سوالم در مورد هکتار هستش شما هکتار رو 10000 متر در نظر میگیرید؟کمتر باشه زمین چطور مقدار کود رو حساب کنم؟تشکر
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود براحتی میتونید دز مصرف رو تقسم کنید اگر گفته میشه یک لیتر در هکتار پس میشه هر 100 سی سی برای هزار متر زمین
 • ساجد
  سلام و خسته نباشید از این هورمون میشه برای کشت هیدروپونیک استفاده کرد آگه میشه چه مقدار باید استفاده بشه بهترین کود هیدروپونیک چیه
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود متاسفانه اطلاعات دقیقی نداریم باید از سازنده محصول بپرسیم و به شما اعلام کنیم
 • Peyman
  با سلام برای درختان کیوی این محصول خوبه مقدار مصرف و زمان مصرف واسه کیوی چه موقع است
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سام و درود میشه استفاده کرد مقدار 200 سی سی در هزار لیتر آب قبل از شکوفه و یا بعد از تشکیل میوه
 • برزگر
  سلام، چرا یهویی افزایش 17 هزار تومانی اخه؟؟؟؟ این محصول که ایرانیه!!!
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود بله حق با شماست اما بایست این سوال رو از شرکت سازنده محصول شرکت بهینه رویش کرد که به گفته آنها مواد اولیه این محصول بسیار گران شده است
 • برزگر
  ترکیب این هورمون بار افزا با جیبرلین مشکلی ایجاد میکنه؟ برای برنج در مرحله قبل خوشه دهی، قابلیت ترکیب با کود پتاس رو داره؟
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود احتمال گیاهسوزی وجود دارد - ضمنا برای برنج در زمان پنجه بارافزا و در زمان غلاف جیبرلین مناسب تر است.
 • آقاجانی
  سلام آیا این محصول در زمان ساقه رفتن برنج نیاز هست که مصرف بشه بعد آیا این محصول رو میشه تو خزانه برنج هم استفاده کردباسپاس
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود بهترین زمان مصرف برای برنج قبل از خوشه کشیدن است و برای خزانه گزینه بهتر و موثر اکتیواتور است که حاوی عناصر جلبک هیومیک و فولویک است
 • محسن
  سلام خسته نباشید برای ابیاری غرقابی چقدر باید مصرف شود ؟
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود در آبیاری 2 قوطی در هکتار توصیه می شود اما برای گرفتن نتیجه بیشتر توصیه به محلولپاشی می گردد.
 • علیرضا
  سلام سایتتون عالیه می خواستم سوال کنم که این هورمون اسم خاصی نداره یا اسم تجاری یا ثبت شده ای این هورمون را چه جوری باید به درختان میوه داد و اگر اونها را با سمپاش می توان به درختان داد مقدار آن در 100 لیتر آب چقدر است وآیا خودتون کارایی این هورمون را تایید می کنیدیا خیر.با تشکر فراوان
  کشاورزی آنلاین
  (کارشناس فنی)
  سلام و درود سپاس از نگاه زیبای شما اسم این محصول بارافزا ثبت شده و مقدار مصرف ان 200 سی سی در هکتار و یا در هزار است بعلت خلا در سبد محصولات و درخواست کاربران این محصول اضافه شده و پیشنهاد ما مصرف و تست توسط شخص شماست

فروشگاه کشاورزی آنلاین