برداشت محصولات با روبات کشاورز

  • اخبار کشاورزی آنلاین
  • ثبت خبر در تاریخ ٨ اسفند ١٣٩۶

شرکت انگلیسی Hands Free Hectare (HFH) با هدف خودکارسازی کشاورزی، روباتی تولید کرده که اموری ازجمله کنترل زمین‌های کشاورزی، مواظبت از محصولات و درنهایت برداشت محصول را انجام می دهد. ایران آنلاین /از این روبات به صورت آزمایشی برای برداشت محصول گندم و جو زمستانی استفاده شده و نکته کلیدی، این است که این روبات، همه فرایندهای ضروری برای برداشت محصول را به طور خودکار انجام داده و به هیچ وجه نیازی به دخالت انسان ندارد.

برداشت محصولات با روبات کشاورز

برداشت محصولات با روبات کشاورز

برداشت محصولات با روبات کشاورز

شرکت انگلیسی Hands Free Hectare (HFH) با هدف خودکارسازی کشاورزی، روباتی تولید کرده که اموری ازجمله کنترل زمین‌های کشاورزی، مواظبت از محصولات و درنهایت برداشت محصول را انجام می دهد.
از این روبات به صورت آزمایشی برای برداشت محصول گندم  و جو زمستانی استفاده شده و نکته کلیدی، این است که این روبات، همه فرایندهای ضروری برای برداشت محصول را به طور خودکار انجام داده و به هیچ وجه نیازی به دخالت انسان ندارد.
انتظار می رود چنین روبات هایی، آینده صنعت کشاورزی را رقم بزنند و انجام تمامی فرایندهای این صنعت از کاشت محصول تا نگهداری و برداشت آنها با استفاده از روبات ها انجام شود.
البته تلاش ها در این زمینه محدود به کشورهای اروپایی نیست و چینی ها هم مدتی است که برای خودکار سازی فرایند های کشاورزی از روبات های هوشمند استفاده می کنند. گفتنی است روبات تولیدی شرکت انگلیسی هنوز برای فعالیت در شرایط محیطی نامساعد و زمان وزش باد و باران مشکلاتی دارد که شرکت سازنده امیدوار است این مشکلات را در آینده نزدیک برطرف کند.

  • نویسنده: الهام فاضلی
  • منبع : http://yon.ir/t2RXY
  • آخرین بروزرسانی در ٨ اسفند ١٣٩۶
  • بازدید ۵١٠

فروشگاه کشاورزی آنلاین