خرید همراه با هدیه

فروش ویژه محصولات با کلی جوایز نقدی تا ۵۰۰ میلیون تومان

پیشنهاد ویژه همراه با جایزه

پربارترین گوجه فرنگی بنام راک

پربارترین گوجه فرنگی بنام راک

٢٢٨٠٠٠٠ تومان
بذر گوجه پرمحصول مارول اسپانیا

بذر گوجه پرمحصول مارول اسپانیا

٢١۵٠٠٠٠ تومان
زودرس ترین گوجه فرنگی بنام رکسانا

زودرس ترین گوجه فرنگی بنام رکسانا

٢٣۵ هزار تومان
پربارترین بذر خیار گلخانه ای گالاردو مقاوم به گرما و سرما

پربارترین بذر خیار گلخانه ای گالاردو مقاوم به گرما و سرما

٩۶۵ هزار تومان
بذر خربزه گالیا تو سبز نسکو آمریکایی

بذر خربزه گالیا تو سبز نسکو آمریکایی

۴٧۵ هزار تومان
بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

۴۵۵ هزار تومان ٣٩٩ هزار تومان
موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

٢٧۵٠٠٠٠ تومان
بذر خیار گلخانه ای نستار

بذر خیار گلخانه ای نستار

٣۶۵ هزار تومان
بذر خیار گلخانه ای مینی پرگل مینی استار

بذر خیار گلخانه ای مینی پرگل مینی استار

۴٧۵ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی سوپر چف بیکر هلند

بذر گوجه فرنگی سوپر چف بیکر هلند

١٢۵ هزار تومان
بذر هندوانه هیبرید شوگر بیبی گرد

بذر هندوانه هیبرید شوگر بیبی گرد

۴۶۵ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی گلخانه ای والنسیا کاملا مشابه و جایگزین دافنیس

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای والنسیا کاملا مشابه و جایگزین دافنیس

١٧۵٠٠٠٠ تومان
بذر بادمجان قلمی هیبرید جگوار مناسب گلخانه و فضای باز

بذر بادمجان قلمی هیبرید جگوار مناسب گلخانه و فضای باز

١٧۵٠٠٠٠ تومان
بذر کلم پیچ سوپر کرنت 100 گرمی کره جنوبی

بذر کلم پیچ سوپر کرنت 100 گرمی کره جنوبی

۵٨۵ هزار تومان
بذر خیار درختی پر گل فاریس مناسب کشت بهار و پاییز

بذر خیار درختی پر گل فاریس مناسب کشت بهار و پاییز

٩۵۵ هزار تومان

پیشنهاد ویژه همراه با جایزه

کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

٨٩۵ هزار تومان
بالاترین درصد فولویک و هیومیک در لیگنو هیومکس

بالاترین درصد فولویک و هیومیک در لیگنو هیومکس

٩۵ هزار تومان
کود هیومیک اسید پودری اوریکس هیوم جدید یونان

کود هیومیک اسید پودری اوریکس هیوم جدید یونان

٢٣۵ هزار تومان
کود NPK خارجی پتاس بالا ده کیلویی اسپانیایی

کود NPK خارجی پتاس بالا ده کیلویی اسپانیایی

۵٣۵ هزار تومان
هورمون رشد بارافزا

هورمون رشد بارافزا

٩۵ هزار تومان
کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

١٨۵ هزار تومان
فروش گوگرد مایع 10 لیتری و نحوه مصرف گوگرد مایع

فروش گوگرد مایع 10 لیتری و نحوه مصرف گوگرد مایع

٢٢٠ هزار تومان
خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

٧۴۵ هزار تومان
کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

۵٩۵ هزار تومان
کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

۴٩۵ هزار تومان
کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

٢٨۵ هزار تومان
کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

٣٨۵ هزار تومان
کود مایع روی آگویلا یک لیتری اسپانیایی

کود مایع روی آگویلا یک لیتری اسپانیایی

٢٣۵ هزار تومان
کود مایع آهن آگویلا فریکو یک لیتری اسپانیایی

کود مایع آهن آگویلا فریکو یک لیتری اسپانیایی

١٩۵ هزار تومان
کود مایع فسفر بالا آگویلا یک لیتری اسپانیایی

کود مایع فسفر بالا آگویلا یک لیتری اسپانیایی

١٩٩ هزار تومان
کود مایع بور آگویلا یک لیتری اسپانیایی

کود مایع بور آگویلا یک لیتری اسپانیایی

٢۴۵ هزار تومان
کود مایع کلسیم کلسیزن پنج لیتری اسپانیایی

کود مایع کلسیم کلسیزن پنج لیتری اسپانیایی

۵٧۵ هزار تومان
نماتد کش بسیار قوی وایتال آلمانی جایگزین ولوم بایر آلمان

نماتد کش بسیار قوی وایتال آلمانی جایگزین ولوم بایر آلمان

٢۵۵٠٠٠٠ تومان
تنظیم کننده ph آب استرالیایی کاهش دهنده قوی پی اچ سوپا لینک

تنظیم کننده ph آب استرالیایی کاهش دهنده قوی پی اچ سوپا لینک

٢٢۵ هزار تومان
کود اسید آمینه پودری ایتالیایی نوتری پرو

کود اسید آمینه پودری ایتالیایی نوتری پرو

١٩۵ هزار تومان
کود آهن پودری 6 درصد آیرون گرو اسپانیایی

کود آهن پودری 6 درصد آیرون گرو اسپانیایی

٢۵۵ هزار تومان
تنظیم کننده پی اچ آب فیکساتور یک لیتری

تنظیم کننده پی اچ آب فیکساتور یک لیتری

٨٣ هزار تومان
نیترات کلسیم مایع 10 لیتری

نیترات کلسیم مایع 10 لیتری

١٨۵ هزار تومان

دریافت لیست کد قرعه کشی

در کادر زیر شماره موبایلی که خرید خود را انجام داده اید را وارد کنید.