گل آذین اسپاتی فیلوم

  • مقاله
  • ثبت مقاله در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٩۶

گلها از مرکز خوشه ها خارج میشود و عمدتا در بهار و اغلب دوباره در اواخر تابستان روی دمگلهای بلند به طول ۲۵-۲۰ سانتی متری تولید می شوند که ارتفاعشان بلندتر از برگها میباشد.

گل آذین اسپاتی فیلوم

گل آذین اسپاتی فیلوم

گل آذین اسپاتی فیلوم

گلها از مرکز خوشه ها خارج میشود و عمدتا در بهار و اغلب دوباره در اواخر تابستان روی دمگلهای بلند به طول ۲۵-۲۰ سانتی متری تولید می شوند که ارتفاعشان بلندتر از برگها میباشد. هر سر گل از یک اسپات سفید بزرگ که یک اسپادیکس کرم رنگ بلند (۵ سانتی متری) را احاطه کرده تشکیل شده است. اسپات ها بیضی شکل نوک دار به طول ۱۰-۷ سانتی متر و عرض ۷-۵ سانت میباشند. معمولا گلهای معطر، رنگ اصلی خود را فقط حدود یک هفته نگه می دارند. اسپات بتدریج از سفید به سبز روشن تغییر رنگ می دهد و به مدت ۶-۵ هفته جذاب باقی می ماند؛ سپس جذابیت خود را از دست می دهند که بهتر است حذف شوند.
میزان رشد اسپاتی فیلوم کم تا متوسط می باشد.
زمانی که گلها روی گیاه پژمرده یا خشک شده است، دم گل را از پایه برش دهید.

  • نویسنده: الهام فاضلی
  • منبع : http://article.fspmarket.com
  • آخرین بروزرسانی در ١٧ مرداد ١٣٩۶
  • بازدید ٧٧٩

فروشگاه کشاورزی آنلاین