صدمات ناشی از دمای پایین سیب و گلابی

  • مقاله
  • ثبت مقاله در تاریخ ۶ شهريور ١٣٩٧

در اثر کاهش دما تخریب روی بافت پوستی به صورت رنگ قهوه ای شفاف دیده می شود.در صورتی که میوه در دمای کمتر از صفر درجه قرار گیرد بافت آن منجمد و زمانی که به دمای بالاتر باز گردانده می شود بافت گرم و در نتیجه سبب ایجاد اشکال و رنگ های متفاوت در میوه می شود.در برخی از واریته ها در این نوع بیماری یک نوار روشن وسپس نوار قهوه ای تیره در اطراف سیب به چشم می خورد.این صدمه بیشتر سطحی و به صورت سوختگی نواری مشهور است.

صدمات ناشی از دمای پایین سیب و گلابی

صدمات ناشی از دمای پایین سیب و گلابی

صدمات ناشی از دمای پایین سیب و گلابی

نشانه ها:در اثر کاهش دما تخریب روی بافت پوستی به صورت رنگ قهوه ای شفاف دیده می شود.در صورتی که میوه در دمای کمتر از صفر درجه قرار گیرد بافت آن منجمد و زمانی که به دمای بالاتر باز گردانده می شود بافت گرم و در نتیجه سبب ایجاد اشکال و رنگ های متفاوت در میوه می شود.در برخی از واریته ها در این نوع بیماری یک نوار روشن وسپس نوار قهوه ای تیره در اطراف سیب به چشم می خورد.این صدمه بیشتر سطحی و به صورت سوختگی نواری مشهور است.

کنترل

الف)جلوگیری از انبار نمودن در سردخانه هایی که دقت کافی در خنک سازی محصولات ندارند

ب)جلوگیری از ماندن بیش از حد میوه  در دماهای پایین

ج)در صورت منجمد شدن میوه ،گرم کردن آرام باعث کاهش ضایعات می شود.

  • نویسنده:
  • منبع : http://tiny.cc/zr9ixy
  • آخرین بروزرسانی در ۶ شهريور ١٣٩٧
  • بازدید ٩۶

فروشگاه کشاورزی آنلاین