زمان مناسب سمپاشی درختان هلو ، سیب ،گوجه سبز ،گلابی

  • مقاله
  • ثبت مقاله در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩۶

زمان مناسب سمپاشی درختان هلو ، سیب ،گوجه سبز ،گلابی افزودن یکی از حشره کش های زیر : حشره کش دیمتوات ( بمیزان ۱۰۰ س سی در ۱۰۰ لیتر آب ) و یا آدمیرال ( نیم در هزار ) ویا اتیون و یا دورسبان ( یک و نیم در هزار ) و یا دیازینون ( یک در هزار ) تخم کش زمستانه کنه مثل آپولو ( نیم در هزار ) و یا نئورون ( یک در هزار) نیسورن(نیم در هزار)

زمان مناسب سمپاشی درختان هلو ، سیب ،گوجه سبز ،گلابی

زمان مناسب سمپاشی درختان هلو ، سیب ،گوجه سبز ،گلابی

زمان مناسب سمپاشی درختان هلو ، سیب ،گوجه سبز ،گلابی

افزودن یکی از حشره کش های زیر :

حشره کش دیمتوات  ( بمیزان  ۱۰۰ س سی در ۱۰۰ لیتر آب ) و یا آدمیرال ( نیم در هزار ) ویا اتیون و یا دورسبان ( یک و نیم در هزار ) و یا دیازینون ( یک در هزار )

تخم کش زمستانه کنه مثل  آپولو ( نیم در هزار ) و یا نئورون ( یک در هزار)  نیسورن(نیم در هزار)

فروردین : برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است :

الف )   هنگام تورم جوانه تا قبل از گلدهی

سمپاشی با یکی از قارچ کش های زیر :

توپسین ام ( ۰/۷۵ در هزار) یا دودین ( یک در هزار ) یا کاپتان ( سه در هزار ) یا استروبی ( ۰/۲در هزار ) یا بنومیل ( ۰/۵ در هزار ) یا  فیلینت ( ۰/۲در هزار ) یا بایکور (یک در هزار )


توجه۱:اختلاط سموم قارچ کش و تهیه محلول ترکیبی با توجه به سازگاری آنها مثل ترکیب دودین با کاپتان میتواند در کنترل  بیماریها بیشتر مثمر ثمر باشد.

توجه ۲ : اضافه کردن حشره کش کنفیدور به نسبت  ۰/۵ در هزار برای مبارزه با شته در نواحی آلوده توصیه میگردد.

توجه ۳ : در بروشور سم توپاس و انویل در ایران  برای مبارزه با سفیدک حقیقی توصیه شده ولی نظر کارخانه سازنده این سموم بر لکه سیاه سیب نیز موثر است

توجه۴: سمپاشی قارچکش روی خاک زیر درختان بر روی بقایای باقی مانده از سال قبل خیلی مهم و مؤثر است.


ب) بعد از ریزش دو سوم گلبرگها

-  سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر


اردیبهشت : ج) ده روز پس از سمپاشی دوم

سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

توجه ۵: برای جلوگیری از مقاومت قارچها رعایت تنوع سم الزامی است.

توجه۶: در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکشها به فاصله ده روز ضروری است.

توجه ۷: بعلت بروز عفونت لکه سیاه سیب حتما” لازم است بعد از گذشت ۳۶ ساعت از بارندگی  سمپاشی صورت گیرد.


خرداد : سمپاشی بر علیه کرم سیب  ( نسل اول )  و  پروانه مینوز  بایکی از حشره کشهای:

دیازینون ( یک در هزار ) یا  فن والریت ( ۰/۷۵ در هزار ) یا استامی پراید ( ۰/۵ در هزار ) یا مچ ( یک در هزار ) یا کالیپسو ( 0/2در هزار ) یا سایپرمترین ۴۰% ( ۷۵ سی سی در هزار لیتر آب )  زولون  ( ۱/۵ در هزار ) یا دانیتول ( یک در هزار )

بهمراه کود مایع ( دارای ازت بیشتر )


تیر  : در صورت ظهور کنه قرمز اروپایی ، سمپاشی با کنه کش های جدید  باروک ( نیم در هزار )  و یا انویدور  ( نیم در هزار ) یا ترکیب اورتوس ( فن پیروکسی میت ) و امایت ( پروپار‍یت ) به نسبت  نیم در هزار از هرکدام  یا  پراید (فنازاکویین )  ( به نسبت نیم در هزار )  یا  آبامکتین ( یک در هزار ) یا پروپال ( یک در هزار ) یا نئورون ( یک تا  یک و نیم در هزار ) یا دانیتول ( دو در هزار ) - بهمراه کود مایع  ( ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ )  - محلول پاشی کلرور کلسیم

توضیح ۱: در صورت طغیان آفت کنه سمپاشی به فاصله ده روز تکرار شود.

توضیح۲ : ترکیب سه کنه کش امایت – اورتوس – آبامکتین به نسبت یک در هزار اثر بخشی فوق العاده در کنترل آفت دارد.

توضیح۳ : کنه کش های جدید باروک و و انویدور به سبب اثرگذاری بر سنین مختلف کنه به مدت طولانی ( حدودا” ۲ ماه ) جمعیت کنه را کنترل میکنند بنابراین ارجحیت دارند.

توضیح ۴: به تجربه ، افزودن کمی تاید یا مایع ظرفشویی (نیم لیتر در هزار لیتر آب ) به کنه کشهای معمولی خاصیت کنه کشی را به جهت خاصیت پخش کنندگی محلول افزایش میدهند .


مرداد : سمپاشی  بر علیه  کرم سیب  ( نسل دوم )

با یکی از حشره کش های فوق الذکر در بالا

افزودن کود  مایع  ( دارای کود پتاس بیشتر ) جهت رنگپذیری بهتر میوه سیب

  • نویسنده: الهام فاضلی
  • منبع : ثبت نشده است
  • آخرین بروزرسانی در ١٩ اسفند ١٣٩۶
  • بازدید ١۴۶۶

فروشگاه کشاورزی آنلاین