روش کاشت چمن

  • مقاله
  • ثبت مقاله در تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩۶

اولین کاری که باید صورت بگیره ، از بین بردن علفهای هرز برای شروع عملیات چمنکاری است. تمامی علفهای هرز ، چمن های کاشته شده قبلی و تمام موانع رو باید از محوطه پاکسازی کرد. برای این منظور استفاده از روش شیمیایی با سموم علف کش مانند گلایفوزیت به نسبت ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب به صورت سمپاشی روی علفهای هرز توصیه میشود. تنها مشکل این روش ماندگاری اثر “لایفوزیت در خاک است.

روش کاشت چمن

روش کاشت چمن

روش کاشت چمن

۱- از بین بردن علف های هرز
اولین کاری که باید صورت بگیره ، از بین بردن علفهای هرز برای شروع عملیات چمنکاری است. تمامی علفهای هرز ، چمن های کاشته شده قبلی و تمام موانع رو باید از محوطه پاکسازی کرد. برای این منظور استفاده از روش شیمیایی با سموم علف کش مانند گلایفوزیت به نسبت ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب به صورت سمپاشی روی علفهای هرز توصیه میشود. تنها مشکل این روش ماندگاری اثر “لایفوزیت در خاک است.
همچنین در صورت امکان و عدم محدودیت زمان میتوان با برگرداندن خاک و جمع آوری علفها و یا ابزاری مثل انواع علف کش ، علفهای هرز رو از بین برد.

۲- هوادهی و نرم کردن خاک
به نسبت محوطه ای که میخواهید چمنکاری کنید با استفاده از تیلر و یا بیل میتوان عمل هوادهی و تسطیح خاک رو انجام داد. همچنین در این مرحله میتوان کمپوست و یا کود رو به خاک اضافه کرد.

۳- صاف کردن خاک
حالا که جمع آوری علفهای هرز و عمل هوادهی انجام شد باید با استفاده از شنکش تمامی خاک رو به یک مقدار در محوطه پخش کنید. دقت کنید، اگر ساختمانی در محوطه دارید شیب رو به سمت ساختمان ندهید

۴- آزمایش خاک و کود دهی
بهتر است قبل از کاشت چمن ، خاک باغچه رو توسط کلینیکهای خاکشناسی و یا گیاهپزشکان آزمایش کنید. ممکن است خاک شما اسیدی باشد و نیاز به آهکداشته باشد. همچنین ممکن است به عناصر دیگر نیاز داشته باشد.

۵- غلتک زدن جهت سفت کردن خاک
مهمترین عملیات قبل از چمن کاریست. با این کار ، در زمان بارندگی ، و هنگام بازی کردن و فعالیت روی چمن ، زیر سازی چمن شما آسیب نمیبیند. با استفاده از غلتک در متراژهای زیاد و یا وسایل دیگر مانند بیل در متراژهای کوچک عمل زیر سازی و سفت کردن خاک رو به طور دقیق انجام دهید.

۶- آماده سازی برای کاشت بذر
بعد از عمل سفت کردن زیرسازی چمن (مرحله ۵) ، به علت سفت شدن خاک ، شما باید با استفاده از شنکش به صورت آهسته و فقط قسمت رویی خاک رو کمی با شنکش جابجا کنید.

۷- پاشیدن بذر
کاشت بذر چمن نیز بسیار مهم است و باید با دقت انجام گیرد. میزان بذر چمن در یک متر مربع ۵۰ گرم برای بذر چمن اسپرت است. اگر بیش از اندازه بذر استفاده کنید ، چمن به صورت علفی و نازک سبز میشود. همچنین کم ریختن بذر باعث کچل شدن چمن میشود.
نکته مهم دیگر ، میزان عمق کاشت است. بذر چمن حدودا باید ۱ سانتی متر داخل خاک دفن شود. قراردادن بیش از حد دانه در خاک ایده خوبی نیست و باعث خفگی و سبز نشدن بذر میشود.

۸-  نظارت بر پاشش صحیح بذر
از تماس بذر با خاک اطمینان حاصل کنید. شما میتوانید با استفاده از غلتک روی بذرهارو بپوشانید.

۹- استفاده از پیت ماس روی چمن
برای این منظور میتوان از پیت ماس (PEAT MOSS) استفاده کرد. پیت ماس به علت پوک بودن ، سبک بودن و داشتن مواد آلی بهترین گزینه است. همچنین ظرفیت نگهداری آب در پیت ماس بالاست
همچنین میتوان از کودهای گاوی پوسیده استفاده کرد که اینکار به علت وجود تخم علف و سبز شدن علف اصلا توصیه نمیشود.
میزان پاشیدن کود روی چمن خیلی کم حدود نیم سانتی متر است. اگر بیشت از این باشد بذر ها سبز نمیشوند.

  • نویسنده: الهام فاضلی
  • منبع : http://article.fspmarket.com
  • آخرین بروزرسانی در ١٠ مرداد ١٣٩۶
  • بازدید ۵١٠

فروشگاه کشاورزی آنلاین