گوجه فرنگی ناسادت

674

گوجه فرنگی ناسادت

گوجه ناسادت گوجه ای زودرس است.

خرید بذر گوجه ناسادت سانسید

شکل بلوکی بذر گوجه پر بار ناسادت رنگ قرمز خوشرنگ و البته طعم خوب آن این گوجه فرنگی را در زمره گوجه های بازار پسند قرار داده است.

مشخصات بذر گوجه فرنگی ناسادت:

هیبرید
میوه بلوکی و سفت  و بازارپسند

مقاوم به پیچیدگی TY
دارای تیپ بلوکی شکل

بسیار یک دست و بازاری

محصولی بسیار زود رس ۷۵ روزه
وزن متوسط میوه ۱۴۰ گرم

بوته های پر بار و پر محصول

مقاومت نسبی به بیماری ها

هر بسته محتوی ۵۰۰۰ عدد بذر

تولید شرکت نانهمز

خرید بذر گوجه ناسادت سانسید

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده