در حال بارگذاری

سیستم ابیاری زیر سطحی 1

288

سیستم ابیاری زیر سطحی 1

خرید سیستم آبیاری زیرسطحی

صحبت های کشاورز در رابطه با سیستم ابیاری زیرسطحی و روشی که استفاده کردن و رضایت ایشان از این روش در این ویدیو قابل مشاهده است.

برای خرید سیستم آبیاری زیرسطحی میتوانید وارد سایت جامع کشاورزی آنلاین شوید.

خرید سیستم آبیاری زیرسطحی

بستن