در حال بارگذاری

درخت نوئل

272

درخت نوئل

فرق نوئل آبی و نوئل سبز: نوئل سبز رشد بیشتری از نوئل آبی دارد.

از درخت نوئل سبز بیشتر برای کریسمس استفاده میشود.اطلاعات بیشتر در رابطه با هرکدام از این درختان و خرید بذر آن ها در لینک های زیر موجود است.

خرید بذر درخت کاج نوئل آبی

خرید بذر درخت کاج کریسمس نوئل سبزآبی

خرید بذر کاج کریسمس نوئل آبی

خرید بذر نوئل سبز بی نظیر

بستن