پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پالایش هوا، کاهش آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی

2877

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پالایش هوا، کاهش آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی

سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را دارد و گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند. مواد استفاده شده بر روی ستون ها برای ایجاد پوشش سبز هم از پلاستیک بازیافتی است.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده