در حال بارگذاری

بذر گوجه مارکنی ارزان و پربار

4437

بذر گوجه مارکنی ارزان و پربار

بذر گوجه مارکنی
هیبرید

زودرس
بلوکی شکل
مخصصوص کاشت در فضای باز
بوته نسبتا قوی با پوشش مناسب
قدرت بالای تشکیل میوه
خوش رنگ و بسیار بازار پسند
مناسب برای تولید رب
یکدست و همرس

 وزن میوه 120 تا 150 گرم

مقاوم به V-FF-N

تحمل به گرمای شدید

مناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور، پارس آباد، خراسان، گلستان و...

بسته بندی 2500 عددی

تولید 5/2015

خرید بذر گوجه مارکنی

بستن