کنترل گلخانه مدرن بدون دخالت انسان

2940

کنترل گلخانه مدرن بدون دخالت انسان

در این کلیپ نحوه فعالیت گلخانه تمام اتوماتیک مدرن را مشاهده خواهید کرد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده