بذر خربزه خاتونی کیان رقیب بذرهای وارداتی

1377

بذر خربزه خاتونی کیان رقیب بذرهای وارداتی

تیپ مشهدی
رقمی زود رس
توربندی عالی روی میوه

ماندگاری بالا
مقاومت نسبی به سفیدک  دوروغی
مقاومت نسبی به بیماری پژمردگی فوزاریومی
پوشش خوب و مناسب شاخ و برگ بر روی میوه


خربزه ای با عطر و طعم عالی و سلیقه هر ایرانی

ميوه كشيده وكمي شكم دار با وزن متوسط ۳-۵ كيلوگرم

يكنواختي بالا در شكل و اندازه ميوه

تكميل توربندي در زمان رسيدن 

بافت ميوه ترد و شيرين با رنگ گوشت زرد مايل به سبز

نوع بسته بندی : قوطی های ۲۵۰ گرمی


بذر خربزه خاتونی یا خربزه مشهدی کیان بذر

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده