در حال بارگذاری

گوجه لئوناردو پولساز ترین رقم برای کشت

2657

گوجه لئوناردو پولساز ترین رقم برای کشت

مزرعه کاشت لئوناردو در استان فارس
تاریخ برداشت گوجه 17/09/1397

باردهی فوق العاده و عملكرد بسيار بالا در شرايط ايده آل

 میان رس

قابل رقابت با بهترین برندهای موجود در بازار

گوجه ای  سفت و بازاری

مناسب جهت مصارف تازه خوری و صنعتی

با دوره باردهی طولانی

قابلیت تشکیل میوه در شرایط گرم و سرد

میوه ای با وزن متوسط ۱۵۰ تا ۲۵۰  گرم

مقاومت بالا نسبت به بیماری ها

میزان برداشت از هر بوته بین ۷ تا ۱۰ کیلوگرم

میزان برداشت در یک هکتار ۱۲۰ تا ۱۸۰ تن ( بستگی به شرایط تغذیه، آبیاری و آب و هوا)

مشاوره : 09120979892

بذر گوجه لئوناردو

بستن