در حال بارگذاری

کشاورزی بدون سم با کفشدوزک ها

443

کشاورزی بدون سم با کفشدوزک ها

کفشدوزک ها از جمله مهمترین و مفیدترین حشرات هستند که بسیاری از آفات مضر باغات و زراعات رو می تونن به نحو ارگانیک و بدون استفاده از سموم از بین ببرند.

بستن