در حال بارگذاری

بذر گوجه فرنگی مارول ویژه کشاورزان حرفه ای و پیشرو

275

بذر گوجه فرنگی مارول ویژه کشاورزان حرفه ای و پیشرو

بذر گوجه فرنگی پربار مارول ویژه کشاورزانی است که حرفه ای کشت می کنند و به دنبال برداشت های سنگین و بالای 150 تن فکر میکنند.

 شما نیز می توانید با کاشت بذر گوجه مارول بهترین و با کیفیت ترین محصول را داشته باشید.

 این فیلم متعلق به دزفول - شاوور در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 برداشت شده است. 


خرید بذر گوجه فرنگی مارول