در حال بارگذاری

بزرگترین دستگاه خاکورزی سطحی

586

بزرگترین دستگاه خاکورزی سطحی

این عمل تنها هدف جابجایی مواد مغذی نیست بلکه ترکیب کردن مواد آلی و علف های هرز با خاک نیز از دیگر اهداف خاک ورزی است.

شخم زدن سطح مزرعه را بدون آثاری از محصول کشت شده قبلی و علف های هرز و آماده برای کشت باقی می گذارد.کشت چند ساله یک نوع خاص از گیاهان زراعی در زمین موجب کم شدن املاح مفید و تغییر ساختمان خاک خواهد شد همچنین مقاوم شدن بعضی از آفات به سموم و موجب استفاده بیش از حد آفتکش ها خواهد شد، مسئله ای که در چندین سال گذشته رو به رشد بوده است و در نتیجه موجب کم شدن حاصلخیزی خاک و همچنین کاهش محصول می شود.


بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشاورزی در ایران  فروشگاه کشاورزی آنلاین

بستن