در حال بارگذاری

بذر گوجه ماورل بکارید چون بازار مارول پسند است

1727

بذر گوجه ماورل بکارید چون بازار مارول پسند است.

کاشت بذر گوجه مارول در ارسنجان فارس
مزرعه اقای جهانگیر
برای  سال دوم
برداشت سال قبل هر هکتار 165 تن
و امسال نزدیک به 180 تن
مارول بخاطر سایز رنگ و قالبی که دارد با قیمت بالاتری در بازار فروخته می شود.
پیشنهاد ما کشت حداقل و امتحان توسط شخص شماست.

خرید بذر گوجه فرنگی مارول

مشاوره : 09120979892
01732120480-81-91


بستن