در حال بارگذاری

روش کنترل و مبارزه با پروانه یا مگس مینوز گوجه فرنگی

3280

روش کنترل و مبارزه با پروانه یا مگس مینوز گوجه فرنگی

در این فیلم چگونگی کنترل پروانه یا مگس مینوز  گوجه فرنگی را از طریق کار گذاشتن تله های فرولایت آموزش خواهید دید

خرید تله فرمونی

بستن