در حال بارگذاری

ماشین نشاکار

369

ماشین نشاکار


مزایا استفاده از  نشاکار :
۱-کاهش هزینه بدلیل نیاز به کارگر کمتر در زمان نشاء کاری
۲-صرفه جویی در زمان بدلیل سرعت کشت بالاتر
۳-کنترل و دقت بیشتر در کشت بدلیل کاهش فشار جسمی کارگران در زمان کشت
۴-کاهش آسیب به نشاء توسط یک نفر


خرید دستگاه نشاکار دستی  


بستن