در حال بارگذاری

فیلم نصب کردن الحاقی دروگر علف تراش

627

فیلم نصب کردن الحاقی دروگر علف تراش


پرکاربردترین دستگاه برای درو کردن گندم جو برنج یونجه  ذرت و سایر گیاهان علوفه ای

نصب آسان و ساده این قطعه در کمترین زمان بر روی دستگاه علفتراش
سرعت عمل بی نظیر در درو کردن محصول
کاهش هزینه ۹ کارگر با نصب دستگاه الحاقی علف تراش


خرید الحاقی دروگر علف تراش 


بستن