در حال بارگذاری

برداشت بیشترین گوجه فرنگی در خرامه فارس مزرعه آقای حسن

1245

برداشت بیشترین گوجه فرنگی در خرامه فارس مزرعه آقای حسن

بذر گوجه فرنگی مارول Marvel

محصول کمپانی دایموند سیدز اسپانیا

ویژه فضای باز

رقم هیبرید اف یک

تیپ کشیده مشابه با سانسید ۶۱۸۹ نانهمز

مقاوم به ویروس

مقاوم به نماتد

مقاوم به ورتیسیلیوم و فوزاریوم

میوه سفت و بسیار خوشرنگ و بازارپسند

بوته بسیار قوی با پوشش مناسب

تعداد بذر مصرف یدر یک هکتار ۲۰ هزار عدد

تناژ و عملکرد بالای ۱۵۰ تن در شرایط مناسب

وزن تقریبی میوه حدود ۱۸۰ گرم

مشاوره : 09120979892

جهت خرید بذر گوجه مارول کلیک کنید.