در حال بارگذاری

معرفی عوامل مجموعه کشاورزی آنلاین

4594

معرفی عوامل مجموعه کشاورزی آنلاین 

پشت صحنه کشاورزی آنلاین 

آنچه شما کاربران عزیز  از ما درخواست کرده بودید را اجرا نمودیم.
از آنجایی که ما در دنیای مجازی فعالیت داریم اکثر کاربران با عوامل پشت صحنه کشاورزی آنلاین آشنا نیستند و هر کدام ذهنیت خاصی از این مجموعه دارند لذا بر این شدیم که به درخواست شما جامه عمل پوشانده و در یک کلیپ کوتاه شما را با عوامل دست اندرکار مجموعه کشاورزی آنلاین بیشتر آشنا کنیم.