در حال بارگذاری

پیوند انبه با چندین رقم متفاوت انبه

3385

پیوند انبه با چندین رقم متفاوت انبه

در بین روشهای تکثیر انبه، پیوند متداولترین روش می باشد ولی عدم آگاهی کافی باغداران از نحوه و زمان مناسب پیوند، مهمترین مشکل در تولید نهال پیوندی انبه است. 
برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط با کشاورزی همین الان ، عضوکانال ما شوید. t.me/keshavarzionlinegroup

خرید اینترنتی کود بذر سم فروشگاه اینترنتی کشاورزی آنلاین

بستن