در حال بارگذاری

کاشت موفق گوجه فرنگی موناکو در هرمزگان

4527

کاشت موفق گوجه فرنگی موناکو در هرمزگان

رقمی کاملا گرد مشابه با ۸۳۲۰
موناکو بهترین گزینه برای صادرات
بوته بسیار قوی با پوشش فوق العاده
مقاوم به آفتاب سوختگی
میوه سفت با قابلیت حمل به نقاط دور
بسیار خوش رنگ و بازار پسند
جدا شدن میوه با کاسبرگ (دم گل)
مقاوم به ویروس
میوه بسیار صاف و یکدست بدون شیار و حالت بشقابی شدن
یک هفته تا ۱۰ روز زودرس تر از گوجه ۸۳۲۰
عملکرد بالای 150 تن در هکتار

خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی موناکو

بستن