در حال بارگذاری

کاشت موفق بذر گوجه فرنگی موناکو در هشتبندی

6891

کاشت موفق بذر گوجه فرنگی موناکو در هشتبندی

رقمی کاملا گرد مشابه با ۸۳۲۰

بخش اول فیلم زمان رسیدن میوه است و بخش دوم  زمانی که میوه سبز بوده فیلمبرداری شده است

موناکو بهترین گزینه برای صادرات
بوته بسیار قوی با پوشش فوق العاده
مقاوم به آفتاب سوختگی

میوه سفت با قابلیت حمل به نقاط دور

بسیار خوش رنگ و بازار پسند
جدا شدن میوه با کاسبرگ (دم گل)
مقاوم به ویروس
میوه بسیار صاف و یکدست بدون شیار و حالت بشقابی شدن

یک هفته تا ۱۰ روز زودرس تر از گوجه ۸۳۲۰
عملکرد بالای 150 تن در هکتار

خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی موناکو

بستن