در حال بارگذاری

ساخت سیستم آبیاری قطره ای در منزل

20139

ساخت سیستم آبیاری قطره ای در منزل


روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. 


خرید جدیدترین و معتبرترین برندهای کود و بذر از فروشگاه اینترنتی کشاورزی آنلاین


بستن