در حال بارگذاری

بذر گوجه فرنگی پر محصول مارکنی

5382

بذر گوجه فرنگی پر محصول مارکنی

بذر گوجه مارکنی
هیبرید

زودرس
بلوکی شکل
مخصصوص کاشت در فضای باز
بوته نسبتا قوی با پوشش مناسب
قدرت بالای تشکیل میوه
خوش رنگ و بسیار بازار پسند
مناسب برای تولید رب
یکدست و همرس

 وزن میوه ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم

مقاوم به V-FF-N

تحمل به گرمای شدید

مناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور، پارس آباد، خراسان، گلستان و...

بسته بندی ۲۵۰۰ عددی

تولید ۵/۲۰۱۵


خرید بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

بستن