در حال بارگذاری

بذر خیار گلخانه ای پرگل کاترینا

3983

بذر خیار گلخانه ای پر گل کاترینا

بذر خیار گلخانه ای کاترینا رقمی پرگل میباشد
قابل کشت در بهار و تابستان
پر گل با ۵ تا ۷ گل
طول میوه ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر
شکل میوه کشیده صاف
مقاوم به ویروس موزاییک خیار (CMV)
مقاوم به ویروس زردی بین رگبرگی (CVYV)
مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریوم)
مقاوم به سفیدک حقیقی و دروغی
دارای میوه های یک شکل و یک نواخت
محصولی منتخب کشاورزان گلخانه دار افغان

جهت خرید بذر خیار کاترینا کلیک کنید

بستن