آفات

فیلم آفات

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
3450 بازدید 9 فروردين 1399

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
1813 بازدید 9 فروردين 1399

جذابترین جدال برای بقا

آفات
1059 بازدید 9 فروردين 1399

کنترل مینوز مرکبات

آفات
2290 بازدید 9 فروردين 1399

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
1468 بازدید 9 فروردين 1399

کنترل مگس سفید

آفات
1570 بازدید 9 فروردين 1399

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
913 بازدید 9 فروردين 1399

چرخه زندگی تریپس

آفات
1306 بازدید 9 فروردين 1399

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
233 بازدید 9 فروردين 1399