بذر هویج نانتس هیبرید F1

سبزی

توضیحات

بذر هویج نانتس هیبرید F1

قیمت:

465000 تومان

418000 تومان

سبزی

بذر گوجه فرنگی پر بار ۸۲۲ لئوناردو

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی پر بار ۸۲۲ لئوناردو

بذر گوجه فرنگی پر بار ۸۲۲ لئوناردو

قیمت:

507000 تومان

صیفی

بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

محرک های رشد و آمینواسیدها

توضیحات
بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

قیمت:

38000 تومان

محرک های رشد و آمینواسیدها

بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم

اصلاح کننده خاک

توضیحات
بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم

بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم

قیمت:

77000 تومان

اصلاح کننده خاک

بذر خیار هیبرید طلوع مخصوص فضای باز

صیفی

توضیحات
بذر خیار هیبرید طلوع مخصوص فضای باز

بذر خیار هیبرید طلوع مخصوص فضای باز

قیمت:

138000 تومان

صیفی

بذر گوجه فرنگی سوپرچف امریکا

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی سوپرچف امریکا

بذر گوجه فرنگی سوپرچف امریکا

قیمت:

49000 تومان

صیفی

زودرس ترین و پربارترین گوجه فرنگی فیرینزه

صیفی

توضیحات
زودرس ترین و پربارترین گوجه فرنگی فیرینزه

زودرس ترین و پربارترین گوجه فرنگی فیرینزه

قیمت:

119000 تومان

صیفی

فروش آنلاین بذر گوجه فرنگی پربار تمپلر

صیفی

توضیحات
فروش آنلاین بذر گوجه فرنگی پربار تمپلر

فروش آنلاین بذر گوجه فرنگی پربار تمپلر

قیمت:

44000 تومان

صیفی

بذر گوجه فرنگی هیبرید فضای باز آر اف تی

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی هیبرید فضای باز آر اف تی

بذر گوجه فرنگی هیبرید فضای باز آر اف تی

قیمت:

99000 تومان

صیفی

بذر گوجه پی اس سوپر استون

صیفی

توضیحات
بذر گوجه پی اس سوپر استون

بذر گوجه پی اس سوپر استون

قیمت:

117000 تومان

صیفی

بذر خیار هایک یو اس اگری سید

صیفی

توضیحات
بذر خیار هایک یو اس اگری سید

بذر خیار هایک یو اس اگری سید

قیمت:

44000 تومان

صیفی

فروش بذر گوجه فرنگی زودرس لورنزو

صیفی

توضیحات
فروش بذر گوجه فرنگی زودرس لورنزو

فروش بذر گوجه فرنگی زودرس لورنزو

قیمت:

44000 تومان

صیفی

بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

سبزی

توضیحات
بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

قیمت:

76000 تومان

سبزی

بذر کلم تاکی

سبزی

توضیحات
بذر کلم تاکی

بذر کلم تاکی

قیمت:

479000 تومان

سبزی

بالاترین درصد فولویک و هیومیک در هیومکس

اصلاح کننده خاک

توضیحات
بالاترین درصد فولویک و هیومیک در هیومکس

بالاترین درصد فولویک و هیومیک در هیومکس

قیمت:

33000 تومان

اصلاح کننده خاک

بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

سبزی

توضیحات
بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

قیمت:

74000 تومان

سبزی

بذر ملون پربار آناناسی هیبرید اف یک مونارک

صیفی

توضیحات
بذر ملون پربار آناناسی هیبرید اف یک مونارک

بذر ملون پربار آناناسی هیبرید اف یک مونارک

قیمت:

127000 تومان

صیفی

بذر هندوانه چارلستون بونتی اف یک هلند

صیفی

توضیحات
بذر هندوانه چارلستون بونتی اف یک هلند

بذر هندوانه چارلستون بونتی اف یک هلند

قیمت:

107000 تومان

صیفی

بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

سبزی

توضیحات
بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

قیمت:

139000 تومان

سبزی

بذر گوجه فرنگی ضد ویروس فرمونت بایر بسیار پر بار

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی ضد ویروس فرمونت بایر بسیار پر بار

بذر گوجه فرنگی ضد ویروس فرمونت بایر بسیار پر بار

قیمت:

74000 تومان

صیفی

بذر هندوانه سوپر دراگون

صیفی

توضیحات
بذر هندوانه سوپر دراگون

بذر هندوانه سوپر دراگون

قیمت:

66000 تومان

صیفی

بذر گوجه فرنگی پرمحصول ریوگرند

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی پرمحصول ریوگرند

بذر گوجه فرنگی پرمحصول ریوگرند

قیمت:

183000 تومان

صیفی

بذر خربزه ملون گالیا

صیفی

توضیحات
بذر خربزه ملون گالیا

بذر خربزه ملون گالیا

قیمت:

127000 تومان

صیفی

بذر هندوانه چارلستون گری رین سید هلند

صیفی

توضیحات
بذر هندوانه چارلستون گری رین سید هلند

بذر هندوانه چارلستون گری رین سید هلند

قیمت:

88000 تومان

صیفی

بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

قیمت:

182000 تومان

سبزی

بذر گوجه فرنگی کیمیا F1

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی کیمیا F1

بذر گوجه فرنگی کیمیا F1

قیمت:

193000 تومان

صیفی

بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

سبزی

توضیحات
بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

قیمت:

144000 تومان

سبزی

بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

سبزی

توضیحات
بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

قیمت:

29000 تومان

سبزی

بذر ملون اناناسی فوریا ایتالیا

صیفی

توضیحات
بذر ملون اناناسی فوریا ایتالیا

بذر ملون اناناسی فوریا ایتالیا

قیمت:

139000 تومان

صیفی

بذر هندوانه پرمحصول سینور

صیفی

توضیحات
بذر هندوانه پرمحصول سینور

بذر هندوانه پرمحصول سینور

قیمت:

54000 تومان

صیفی

بذر شلغم دو رنگ هلندی

سبزی

توضیحات
بذر شلغم دو رنگ هلندی

بذر شلغم دو رنگ هلندی

قیمت:

49000 تومان

سبزی

بذر گوجه فرنگی کیمیا اف یک

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی کیمیا اف یک

بذر گوجه فرنگی کیمیا اف یک

قیمت:

37000 تومان

صیفی

بذر کدو سبز پربار ماتیلدا هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کدو سبز  پربار ماتیلدا هلندی

بذر کدو سبز پربار ماتیلدا هلندی

قیمت:

64000 تومان

سبزی

بذر کلم برگ قرمز هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کلم برگ قرمز هلندی

بذر کلم برگ قرمز هلندی

قیمت:

97000 تومان

سبزی

بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

قیمت:

27500 تومان

سبزی

بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

قیمت:

132000 تومان

سبزی

بذر هندوانه کریمسون سوئیت هلندی

صیفی

توضیحات
بذر هندوانه کریمسون سوئیت هلندی

بذر هندوانه کریمسون سوئیت هلندی

قیمت:

118000 تومان

صیفی

بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

سبزی

توضیحات
بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

قیمت:

27000 تومان

سبزی

ّبذر گوجه فرنگی گیلاسی بلک چری

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
ّبذر گوجه فرنگی گیلاسی بلک چری

ّبذر گوجه فرنگی گیلاسی بلک چری

قیمت:

5000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر پیاز زرد برکت

سبزی

توضیحات
بذر پیاز زرد برکت

بذر پیاز زرد برکت

قیمت:

210000 تومان

سبزی

پربارترین گوجه فرنگی بنام راک

صیفی

توضیحات
پربارترین گوجه فرنگی بنام راک

پربارترین گوجه فرنگی بنام راک

قیمت:

648000 تومان

صیفی

بذر گوجه فر نگی ریوگرند ایتالیا

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فر نگی ریوگرند ایتالیا

بذر گوجه فر نگی ریوگرند ایتالیا

قیمت:

177000 تومان

صیفی

بذر کلم برگ سبز هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کلم برگ سبز هلندی

بذر کلم برگ سبز هلندی

قیمت:

67000 تومان

سبزی

بذر خربزه خاتونی مینا

صیفی

توضیحات
بذر خربزه خاتونی مینا

بذر خربزه خاتونی مینا

قیمت:

152500 تومان

صیفی

بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

قیمت:

27500 تومان

سبزی

بذر گوجه گرد سوپر پویا

صیفی

توضیحات
بذر گوجه گرد سوپر پویا

بذر گوجه گرد سوپر پویا

قیمت:

41500 تومان

صیفی

بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

قیمت:

44500 تومان

سبزی

بذر گوجه فرنگی گرد کینگ استون

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی گرد کینگ استون

بذر گوجه فرنگی گرد کینگ استون

قیمت:

42500 تومان

صیفی

بذر خربزه خاتونی درجه یک

صیفی

توضیحات
بذر خربزه خاتونی درجه یک

بذر خربزه خاتونی درجه یک

قیمت:

142500 تومان

صیفی

بذر طالبی سمسوری

صیفی

توضیحات
بذر طالبی سمسوری

بذر طالبی سمسوری

قیمت:

87500 تومان

صیفی

بذر گوجه گرد پر محصول بهجا یا باغچه

صیفی

توضیحات
بذر گوجه گرد پر محصول بهجا یا باغچه

بذر گوجه گرد پر محصول بهجا یا باغچه

قیمت:

58000 تومان

صیفی

بذر خربزه آناناسی رین سید هلند

صیفی

توضیحات
بذر خربزه آناناسی رین سید هلند

بذر خربزه آناناسی رین سید هلند

قیمت:

67000 تومان

صیفی

بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

قیمت:

57000 تومان

سبزی

بذر فلفل شیرین پربار

سبزی

توضیحات
بذر فلفل شیرین پربار

بذر فلفل شیرین پربار

قیمت:

33000 تومان

سبزی

بذر فلفل تند پویا

سبزی

توضیحات
بذر فلفل تند پویا

بذر فلفل تند پویا

قیمت:

34000 تومان

سبزی

بذر طالبی تیل سبز شوگر هانی

صیفی

توضیحات
بذر طالبی تیل سبز شوگر هانی

بذر طالبی تیل سبز شوگر هانی

قیمت:

97500 تومان

صیفی

بذر فلفل دلمه ای پویا

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای پویا

بذر فلفل دلمه ای پویا

قیمت:

43000 تومان

سبزی

گوجه ربی و صنعتی رد استون ایتالیا

صیفی

توضیحات
گوجه ربی و صنعتی رد استون ایتالیا

گوجه ربی و صنعتی رد استون ایتالیا

قیمت:

137000 تومان

صیفی

بذر گوجه فرنگی متین

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی متین ناموجود

بذر گوجه فرنگی متین

صیفی

بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

صیفی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت ناموجود

بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

صیفی

بذر خیار ایمپرس ویلمورین هیبرید پربار

صیفی

توضیحات
بذر خیار ایمپرس ویلمورین هیبرید پربار ناموجود

بذر خیار ایمپرس ویلمورین هیبرید پربار

صیفی

بذر گوجه چری یا گیلاسی خوشه ای گرد

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر گوجه چری یا گیلاسی خوشه ای گرد

بذر گوجه چری یا گیلاسی خوشه ای گرد

قیمت:

5000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر بامیه پویا سید

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر بامیه پویا سید

بذر بامیه پویا سید

قیمت:

5000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر گوجه گیلاسی زرد گلدانی

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر گوجه گیلاسی زرد گلدانی

بذر گوجه گیلاسی زرد گلدانی

قیمت:

5000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر گل بنفشه گل درشت خالدار بنفش

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل بنفشه گل درشت خالدار بنفش

بذر گل بنفشه گل درشت خالدار بنفش

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل نوتو کاکتوس

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل نوتو کاکتوس

بذر گل نوتو کاکتوس

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل کاکتوس اچینو گروزونی

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل کاکتوس اچینو گروزونی

بذر گل کاکتوس اچینو گروزونی

قیمت:

4000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل داودی پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل داودی پا کوتاه الوان

بذر گل داودی پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر سبزی جعفری

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر سبزی جعفری

بذر سبزی جعفری

قیمت:

3000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر گل جعفری پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل جعفری پا کوتاه الوان

بذر گل جعفری پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل ناز آفتابی پرپر الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل ناز آفتابی پرپر الوان

بذر گل ناز آفتابی پرپر الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر کلم زینتی قرمز

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر کلم زینتی قرمز

بذر کلم زینتی قرمز

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل کاکتوس مامیلاریا

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل کاکتوس مامیلاریا

بذر گل کاکتوس مامیلاریا

قیمت:

4000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل اطلسی گل درشت الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل اطلسی گل درشت الوان

بذر گل اطلسی گل درشت الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل همیشه بهار پا کوتاه

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل همیشه بهار پا کوتاه

بذر گل همیشه بهار پا کوتاه

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل لادن پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل لادن پا کوتاه الوان

بذر گل لادن پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل آهار پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل آهار پا کوتاه الوان

بذر گل آهار پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل تاج خروس چتری

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل تاج خروس چتری

بذر گل تاج خروس چتری

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل عسلی آلیسوم پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل عسلی آلیسوم پا کوتاه الوان

بذر گل عسلی آلیسوم پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل گازانیا پا کوتاه الوان

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل گازانیا پا کوتاه الوان

بذر گل گازانیا پا کوتاه الوان

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گل میمون پا کوتاه

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر گل میمون پا کوتاه

بذر گل میمون پا کوتاه

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر پریوش پا کوتاه سفید

گل و گیاه خانگی

توضیحات
بذر پریوش پا کوتاه سفید

بذر پریوش پا کوتاه سفید

قیمت:

3000 تومان

گل و گیاه خانگی

بذر گوجه فرنگی چری تخم مرغی

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر گوجه فرنگی چری تخم مرغی

بذر گوجه فرنگی چری تخم مرغی

قیمت:

5000 تومان

سبزی و صیفی خانگی

بذر اسفناج

سبزی و صیفی خانگی

توضیحات
بذر اسفناج

بذر اسفناج

قیمت:

3000 تومان

سبزی و صیفی خانگی