ماکرو یا NPK

کود کامل کمبی فست دو کیلویی 20-20-20

  • محصول موجود
  • ثبت محصول در تاریخ ٢٠ دی ١٣٩۵

کمبی فست کود کامل ان پی کا ۲۰/۲۰/۲۰ با در صد استاندارد و آنالیز شده ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس بهمراه مواد غذای میکرو یا TE می باشد

کود کامل کمبی فست دو کیلویی ٢٠-٢٠-٢٠

کود کامل کمبی فست دو کیلویی 20-20-20

کمبی فست کود کامل ان پی کا  ۲۰/۲۰/۲۰ با در صد استاندارد و آنالیز شده ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس بهمراه مواد غذای میکرو یا TE می باشد که در بسته های دو کیلویی عرضه میشود.

کمبی فست سه بیست برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده میباشد.

مقدار مصرف کمبی فست سه بیست برای محصولات زراعی دو کیلو در هکتار و برای محصولات باغی سه تا پنج کیلو در هزار جهت محلولپاشی توصیه میشود.

مصرف کمبی فست سه بیست برای گندم ، کلزا و سویا در اولین دوره  محلولپاشی با اختلاط علفکش ها صورت میگیرد که بهتر است یک تا دو هفته بعد از سمپاشی علف کش ها استفاده شود.

و برای سایر محصولات زراعی از مرحله چهاربرگی میتوان شروع به محلولپاشی نمود تا پایان زمان برداشت

کمبی فست فقط در بسته بندی های دو کیلویی موجود است


نظرات مشتریان:

محصولات مرتبط